Οι καλεσμένοι σας!

Ενημερώνουμε νωρίς φίλους και συγγενείς για την ημερομηνία της δεξίωσης ώστε να μην προγραμματίσουν κάτι άλλο.

Από την αρχική καταμέτρηση των καλεσμένων θα πρέπει να υπολογίσετε περίπου 10% – 20% οι οποίοι δεν θα παρευρεθούν για διάφορους λόγους.

Ζητήστε σχεδιάγραμμα – κάτοψη του χώρου  με τα τραπέζια ώστε να κάνετε ένα διάγραμμα καθισμάτων στο μυαλό σας.

Για πολλούς από τους καλεσμένους σας είναι πρόβλημα η φροντίδα των παιδιών. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε ώστε να προγραμματίσουμε την παροχή εξειδικευμένων επαγγελματιών οι οποίοι θα διασκεδάσουν και θα ψυχαγωγήσουν τα παιδιά.